ادبیات،شعر،عرفان ،زبان فارسی

ادبیات وزبان فارسی وگویشهای ایرانی باید زنده بمانند ،چون بالندگی هرکشوری به زبان آن کشور وابستگی دارد. حفظ زبان حفظ هویت ملی است.

ادبیات،شعر،عرفان ،زبان فارسی

ادبیات وزبان فارسی وگویشهای ایرانی باید زنده بمانند ،چون بالندگی هرکشوری به زبان آن کشور وابستگی دارد. حفظ زبان حفظ هویت ملی است.

صاحب این وبلاگ دکتراحمدرضانظری چروده عضوهیات علمی دانشگاه آزاد بادرجه استادیاری دررشته زبان وادبیات فارسی هستم.

آخرین نظرات
نویسندگان

۵ مطلب با موضوع «مهدی کارگر» ثبت شده است

۲۵
مهر

 

نویسنده = احمدرضا نظری چروده
تعداد مقالات: 1

1

مقایسه گفتمان رمان طوبا و معنای شب و الصبّار درخصوص زنان

  دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 75-90
  احمدرضا نظری چروده؛ مهدی کارگر
 
  • احمدرضا نظری چروده
۲۵
مهر
  • احمدرضا نظری چروده
۰۳
خرداد
  • احمدرضا نظری چروده
۲۳
ارديبهشت
  • احمدرضا نظری چروده
۱۰
ارديبهشت
  • احمدرضا نظری چروده