ادبیات،شعر،عرفان ،زبان فارسی

ادبیات وزبان فارسی وگویشهای ایرانی باید زنده بمانند ،چون بالندگی هرکشوری به زبان آن کشور وابستگی دارد. حفظ زبان حفظ هویت ملی است.

ادبیات،شعر،عرفان ،زبان فارسی

ادبیات وزبان فارسی وگویشهای ایرانی باید زنده بمانند ،چون بالندگی هرکشوری به زبان آن کشور وابستگی دارد. حفظ زبان حفظ هویت ملی است.

صاحب این وبلاگ دکتراحمدرضانظری چروده عضوهیات علمی دانشگاه آزاد بادرجه استادیاری دررشته زبان وادبیات فارسی هستم.

آخرین نظرات
نویسندگان

۴ مطلب با موضوع «شهریارمشکین» ثبت شده است

۰۸
تیر
  • احمدرضا نظری چروده
۲۳
ارديبهشت
  • احمدرضا نظری چروده
۲۳
ارديبهشت
  • احمدرضا نظری چروده
۱۵
ارديبهشت

| ثبت نام و ارسال مقاله > | اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

فعال سازی درگاه پرداخت آنلاین

درگاه امن پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد در سامانه کاربران فعال می باشد. پژوهشگران محترمی که مقاله کامل خود را ارسال نموده و مورد پذیرش نهایی قرار گرفته اند برای دریافت نامه پذیرش پس از انتخاب خدمات و پرداخت هزینه ثبت نام با ایمیل کنگره و یا پشتیبانی آنلاین مکاتبه نمایند.

درگاه امن پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد در سامانه کاربران فعال می باشد. پژوهشگران محترمی که مقاله کامل خود را ارسال نموده و مورد پذیرش نهایی قرار گرفته اند برای دریافت نامه پذیرش پس از انتخاب خدمات و پرداخت هزینه ثبت نام با ایمیل کنگره و یا پشتیبانی آنلاین مکاتبه نمایند.


بازگشت
1396/02/05

  • احمدرضا نظری چروده