ادبیات،شعر،عرفان ،زبان فارسی

ادبیات وزبان فارسی وگویشهای ایرانی باید زنده بمانند ،چون بالندگی هرکشوری به زبان آن کشور وابستگی دارد. حفظ زبان حفظ هویت ملی است.

ادبیات،شعر،عرفان ،زبان فارسی

ادبیات وزبان فارسی وگویشهای ایرانی باید زنده بمانند ،چون بالندگی هرکشوری به زبان آن کشور وابستگی دارد. حفظ زبان حفظ هویت ملی است.

صاحب این وبلاگ دکتراحمدرضانظری چروده عضوهیات علمی دانشگاه آزاد بادرجه استادیاری دررشته زبان وادبیات فارسی هستم.

آخرین نظرات
نویسندگان

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «استادهاشم جاوید» ثبت شده است

۰۶
آذر

«پیرخرد»یک نفس آسوده بود
خلوت فرموده بود
«کودک دل»رفت ودوزانونشست
مست مست
گفت:تورافرصت تعلیم هست؟
گفت:هست
گفت که ای خسته ترین رهنورد
بررخت از گردش ایام٬ گرد
چیست برازنده ی بالای مرد؟
گفت:درد.
گفت:چه بود ای همه دانندگی٬
راست ترین راستی زندگی؟پیرکه اسرارخردخوانده بود٬
سخت دراندیشه فرومانده بود.
ناگه از شاخه ای افتادبرگ
گفت:مرگ.

  • احمدرضا نظری چروده